Back

Aktivni projekti

Tveganje zaradi okoljskih in naravnih nesreč na območjih delovanja Slovenske vojske 
Education for Plastic in a Circular and Climate Neutral Economy – Preventing Waste Ending Up into the Environment (EDU4PlastiCircular)
Vpliv biotopa na genetsko variabilnost, fitnes osebkov in embrionalno diapauzo pri Evropski srni
Plastics Revolution for European Regions  (PLASTIX)
Ritje divjih prašičev: vzroki, posledive in možnosti za zmanjšanje škod ter konfliktov
 Mikroplastika: jutrišnji makro problem (MicPlaPROB)
Odgovorna izbira in zdrava uporaba kozmetičnih izdelkov (GreenGate)

Arhiv projektov

Skip to content