Aktivni projekti

CURIOSOIL (Awakening Soil Curiosity to Catalyse Soil Literacy) 
Tveganje zaradi okoljskih in naravnih nesreč na območjih delovanja Slovenske vojske 
Izobraževanje o plastiki v krožnem in podnebno nevtralnem gospodarstvu – Preprečevanje kopičenja odpadne plastike v okolju (EDU4PlastiCircular)
Vpliv biotopa na genetsko variabilnost, fitnes osebkov in embrionalno diapauzo pri Evropski srni
Plastics Revolution for European Regions  (PLASTIX)
Ritje divjih prašičev: vzroki, posledive in možnosti za zmanjšanje škod ter konfliktov
 Mikroplastika: jutrišnji makro problem (MicPlaPROB)
Odgovorna izbira in zdrava uporaba kozmetičnih izdelkov (GreenGate)

Arhiv projektov

Preskoči na vsebino