Project PRAXIS

Na povabilo partnerske inštitucije Inštituta za Politehniko iz Porta se je Visoka šola za varstvo okolja že v fazi prijave vključila v projekt PRAXIS. Prijava je bila uspešna, skupaj s 44 partnerji smo vključeni v Evropski center odličnosti za študijsko prakso, ki predstavlja konzorcij 44 institucij. V študijskem letu 2010/2011 smo že pričeli z izvajanjem prvih konkretnih nalog v okviru projekta. Projekt se je zaključil decembra 2014.

Več informacij: http://www.praxisnetwork.eu/

http://www.mastersportal.eu/

http://www.bachelorsportal.eu/

http://www.phdportal.eu/

http://www.scholarshipportal.eu/

PROJEKT PRAXIS USTVARIL ONLINE VIRTUALNO PONUDBO ŠTUDIJSKIH PRAKS

V okviru projekta PRAXIS, kjer je Visoka šola za varstvo okolja sodelovala kot ena od 44-ih konzorcijskih partneric, je od 10. oktobra 2013 na voljo online virtualna ponudba študijskih praks študentov.

Več informacij v nadaljevanju in pod povezavo: http://www.praxisnetwork.eu/

Informacije

Visoka šola za varstvo okolja vabi vse študentke in študente VŠVO in iz drugih visokošolskih zavodov, da se registrirajo na portalu in poiščejo praktično usposabljanje skladno s svojimi željami in potrebami: link 1link 2.

Visoka šola za varstvo okolja vabi vse ponudnike študijskih praks (gospodarske družbe, visokošolske institucije, raziskovalne institucije, samostojni podjetniki, društva, združenja in drugi organi in organizacije), da se prijavijo na platformo kot ponudniki praks – pridruženi partnerji: link.

PRAXIS uvaja možnost video predstavitve študenta bodočemu delodajalcu oz. ponudniku praktičnega usposabljanja. Več informacij: obvestilo.

Preskoči na vsebino