Erasmus+

Program želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še zlasti tistim iz okolij z manj priložnostmi. Izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus) ter prehoda na digitalno družbo in aktivno participacijo oziroma sodelovanje v demokratičnem življenju.

Erasmus (2007 – 2013) je bil akcijski program Evropske skupnosti za sodelovanje prek nacionalnih meja na področju izobraževanja, ki med drugim omogoča tudi mobilnost študentov oziroma opravljanje določenih študijskih obveznosti na eni od univerz članic EU.

Erasmus+ je program Evropske unije za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za programsko obdobje 2014–2020 in novo programsko obdobje 2021-2027.

Program Erasmus+ je namenjen dvigu kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter krepitvi socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 26,2 milijarde evrov. Program želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še zlasti tistim iz okolij z manj priložnostmi. Izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus) ter prehoda na digitalno družbo in aktivno participacijo oziroma sodelovanje v demokratičnem življenju.
V Sloveniji za izvajanje programa skrbita izvajalski nacionalni agenciji: CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa, ter MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki pokriva področje mladine.

ERASMUS LISTINE ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 2021 – 2027

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION – ECHE 2021 – 2027

Izjava o Erasmus politiki

Erasmus koda: SI CELJE06

Koristne povezave

Preskoči na vsebino