Založba in prodaja

Založniška dejavnost FVO zajema izdajo dveh knjižnih zbirk, Ekotehnologije in trajnostni razvoj I in II, v okviru katerih izhajajo učbeniki, študijska gradiva in znanstvene monografije naših predavateljev in sodelavcev.
Fakulteta za varstvo okolja izdaja več publikacij, ki so namenjene promociji FVO, informiranju študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter zunanjih partnerjev in priložnostne publikacije ob posebnih dogodkih (razstave, projekti,…).

Knjige lahko kupite v referatu za študentske zadeve v času uradnih ur ali naročite na:
E: info@fvo.si
T: 03/898 64 10
Naslov: Trg mladosti 7, 3320 Velenje

Knjižne zbirke

Ekotehnologije in trajnostni razvoj 1

Monografije iz te zbirke predstavljajo rezultate znanstveno raziskovalnega dela sodelavcev FVO. Namenjene so strokovni javnosti, študentom, učiteljem in tistim, ki želijo nadgraditi znanje o okoljskih procesih, spoznati sodobne raziskovalne izkušnje in praktične primere zelenih tehnologij in trajnostnih okoljskih rešitev.

Doslej izšlo:

 • Špeh Natalija: Sonaravno vrednotenje pokrajine na primeru Šaleške doline; Velenje, 2009
 • Roš Milenko, Zupančič D. Gregor: Čiščenje odpadnih voda; Velenje, 2010
 • Sedmak Bojan, Svirčev Zorica: Cijanobakterije i njihovi toksini – ekološki i toksikološki rizici i cvetanjecijanobakteriji u Srbiji; Velenje, 2011
 • Nikola Holeček: Hrup in protihrupne tehnologije pri aparatih v domačem okolju. Velenje, 2017

Ekotehnologije in trajnostni razvoj 2

Zbirka je namenjena izdajanju učbeniških gradiv za dodiplomski in magistrski študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije, zaradi aktualne okoljske terminologije in vsebin pa bodo uporabni tudi širšemu strokovnemu krogu in javnosti.

Doslej izšlo:

 • Čander Katarina: Professional English – Environmenatl protection and ecotechnologies; Velenje, 2012
 • Kovačić Nataša, Bubik Anja: Kemija in okolje – Laboratorijske vaje, Velenje 2014
 • Roš Milenko, Zupančič D. Gregor: Čiščenje odpadnih voda, Zbirka nalog; Velenje, 2016

Publikacije FVO

 • vodnik za študente,
 • vodnik študent na FVO,
 • vodnik za visokošolske učitelje in sodelavce,
 • zloženka postani diplomirani ekotehnolog,
 • zloženka postani magister ekotehnolog,
 • zloženka become a graduated eco-technologist,
 • razglednice Gaudeamus,
 • katalog SUSTainART,
 • razglednice SUSTainART.
Preskoči na vsebino