Back

Alumni klub

Alumni klub Fakultete za varstvo okolja Alumni klub Fakultete za varstvo okolja je bil ustanovljen v mesecu januarju 2014. Alumni klub združuje vse diplomante, magistrante, visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce ter strokovnjake s področja varstva okolja in okoljskih tehnologij, ki želijo še naprej ohranjati povezanost in komunikacijo med pripadniki vseh generacij FVO. Z Alumni klubom FVO želimo nuditi vzpodbudno okolje in dejavnosti za ohranjanje povezanosti ter komunikacijo med pripadniki različnih generacij diplomantov in magistrantov ter fakulteto.

Vzpodbujati želimo osebni in strokovni razvoj posameznikov, promovirati dosežke svojih članov, fakultete in aktivno sodelovati pri razvoju družbe, v kateri delujemo. Član Alumni kluba FVO lahko postane vsak diplomant in magistrant dodiplomskega in podiplomskega študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije, tako da izpolni prijavnico in jo osebno ali preko spleta odda v referat fakultete.

Preskoči na vsebino