Storitve za naročnike

V zadnjih letih je FVO zelo okrepila tudi strokovno dejavnost, najprej in najbolj intenzivno na področju trajnostnega upravljanja populacij prostoživečih živali in zmanjševanja konfliktnih situacij med ljudmi in divjadjo. Na področju preprečevanja trkov vozil z velikimi sesalci je postala vodilna institucija v slovenskem in verjetno tudi širšem evropskem prostoru; izvaja številne projekte/aktivnosti, namenjene zmanjšanju te problematike oz. povečanju varnosti za vse udeležence v cestnem in železniškem prometu.

V zadnjih letih so zaposleni na FVO strokovno dejavnost razširili na nova področja, kot so okoljske ekspertize za končne uporabnike in lokalne skupnosti (npr. občinski programi varstva okolja, okoljska poročila, presoje vplivov na okolje, različni okoljski monitoringi, ravnanje z odpadki, projekti za regionalne akcijske skupnosti).

FVO je postala tudi ena vodilnih slovenskih institucij na področju izračuna vplivov na okolje (LCA analize, izračuni ogljičnih odtisov itd.) in svetovanja pri razvoju okolju prijaznih izdelkov, sistemov in tehnologij, pa tudi na področju proučevanja in reševanja problematike (mikro)plastike v okolju.

Preskoči na vsebino