Vizija

Postati vodilna slovenska visokošolska ustanova na področju izobraževanja in prenosa (aplikativnega) znanja iz okoljevarstvenih ved, ki bo mednarodno prepoznavna, odprta in bo sledila ciljem/smernicam za zagotavljanje kakovosti ter internacionalizacije. Naši diplomanti, učeči se na praktičnih izkušnjah, bodo primerno usposobljeni, iskani in dobro zaposljivi na globalnem trgu dela v organizacijah in podjetjih, ki razvijajo okoljevarstvene rešitve in izdelke ter rešujejo okoljske/naravovarstvene izzive z uporabo tehnologij/storitev prihodnosti.

Poslanstvo

Fakulteta za varstvo okolja je samostojni visokošolski zavod, katerega poslanstvo je:

  • razvoj in izvajanje kakovostnih študijskih programov s področja okoljevarstvenih ved na različnih stopnjah visokošolskega izobraževanja, ki bodo v največji meri upoštevali današnje in prihodnje potrebe zaposlovalcev ter širše družbe,
  • zagotavljanje kadrov, ki so sposobni kompetentno opravljati delo in reševati okoljske, družbene ter gospodarske izzive na področju okoljevarstva, naravovarstva in trajnostnega razvoja in se aktivno soočati z razmerami na trgu dela ter v družbi,
  • skrb za prepoznavnost poklica ekotehnologa,
  • z znanstveno-raziskovalnim delom sodelovati pri razvoju okoljevarstvene in naravovarstvene stroke ter pri prenosu novih spoznanj h končnim uporabnikom,
  • izvajanje aplikativnih raziskav in svetovanj na področju okoljevarstvenih ved,
  • s svojim delovanjem in usmerjanjem vplivati na družbeni in gospodarski razvoj regije, predvsem na področju trajnostnega razvoja,
  • spodbujati mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter povezovanje v mednarodnem prostoru z namenom plemenitenja znanja, izvajanja skupnih programov in projektov ter izboljšanja zaposlitvenih možnosti študentov doma in v tujini,
  • organizacija in izvedba učinkovitega vseživljenjskega učenja v skladu s potrebami in razvojnimi načrti podjetij,
  • s svojim delovanjem, izobraževanjem in ozaveščanjem (ne)posredno doprinesti k trajnostnemu razvoju, čistejšemu okolju in večji družbeni blaginji.
Preskoči na vsebino