Back
Upravni odbor

 • Katja Esih, predstavnica ustanovitelja
 • Danica Jezovšek Korent, predstavnica ustanovitelja
 • mag. Matej Meža, predstavnik ustanovitelja
 • Tina Kramer, predstavnica gospodarstva
 • viš. pred. Klemen Kotnik, predstavnik visokošolskih učiteljev
 • Milena Ževart, predstavnica drugih delavcev
 • Lucija Božijak, predstavnica študentov

Senat

 • prof. dr. Boštjan Pokorny
 • doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
 • izr. prof. dr. Kristijan Breznik
 • Katja Čeh, predstavnica študentov
 • Aljoša Krajnc, predstavnik študentov
 • izr. prof. dr. Irena Mrak
 • prof. dr. Bojan Sedmak
 • prof. dr. Andrej Simončič
 • doc. dr. Natalija Špeh

Komisija za študentske zadeve

 • viš. pred. dr. Anja Bubik
 • viš. pred. Klemen Kotnik
 • Špela Zmrzlikar, predstavnica študentov
 • Milena Ževart

Komisija za študijske zadeve

 • viš. pred. dr. Anja Bubik
 • doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
 • viš. pred. dr. Peter Skoberne

Komisija za kakovost

 • prof. dr. Elena Bužan
 • doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
 • izr. prof. dr. Borut Vrščaj
 • Maša Osojnik, predstavnica študentov
 • mag. Andrejka Mevc
 • administrator: Saša Zagode Burič

Komisija za izvolitve v nazive

 • doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
 • prof. dr. Bojan Sedmak
 • izr. prof. dr. Irena Mrak
 • administrator: Saša Zagode Burič

Komisija za znanstveno-raziskovalno ter svetovalno in razvojno delo

 • prof. dr. Boštjan Pokorny
 • prof. dr. Elena Bužan
 • izr. prof. dr. Kristijan Breznik
 • administrator: Saša Zagode Burič

Komisija za založništvo

 • prof. dr. Bojan Sedmak
 • viš. pred. Klemen Kotnik
 • dr. Peter Skoberne
 • administrator: Milena Ževart

Komisija za enakopravnost, enake možnosti in bioetiko

 • doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
 • viš. pred. dr. Peter Skoberne
 • prof. dr. Elena Bužan

Študentski svet

 • Katja Čeh
 • Aljoša Krajnc
 • Tjaša Kelc
 • Špela Zmrzlikar
 • Lucija Božijak
 • Nika Kotnik
 • Tiara Kaligaro
 • Maša Osojnik
 • Janja Pivk
 • Klara Valter

Skip to content