Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011 – 2013

vsvo

Naziv operacije: Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011 – 2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Gostovanje visokošolskega učitelja gospoda Mg. sc. env., Mg. geogr. Ivarsa Matisovsa iz Rēzeknes Augstskola iz Latvije pri predmetu Vrednotenje in varstvo geografskega okolja (nosilka predmeta doc. dr. Natalija Špeh, dekanica VŠVO)

Opis operacije:

V času od 15. do 19. oktobra 2012 bo Visoka šola za varstvo okolja v okviru predavanj pri predmetu Vrednotenje in varstvo geografskega okolja gostila tujega strokovnjaka iz partnerske institucije Rēzeknes Augstskola iz Latvije. 

Namen projekta je spodbuditi mobilnost visokošolskih učiteljev in drugih strokovnjakov, ki bodo na Visoki šoli za varstvo okolja prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj v okviru študijskih programov, razvoju študijske dejavnosti in h krepitvi mednarodnega sodelovanja.

Cilj projekta je spodbuditi gostovanje tujega visokošolskega učitelja za prenos znanja in izkušenj ter novih oblik poučevanja.  

Predaval bo v angleščini 6 pedagoških ur teme z naslednjimi naslovi:

  1. 1. “Slovenia and Latvia – similarities and differences”, 
  2. 2. “Urban landscape quality assessment”, 
  3. 3. “Landscape transformation process”, 
  4. 4. “Degraded territories (brownfilds) and it’s reganeration” and 
  5. 5. “Ecological expedition as effective form of environmental research and ecological education”. 

Višina in vir financiranja projekta:

  • 4.360,00 EUR, Evropski socialni sklad, Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Upravičenec: Visoka šola za varstvo okolja, Trg mladosti 2, Velenje

Čas trajanja celotnega projekta: 15. 10. 2012 – 19. 10. 2012

Kontaktne osebe: doc. dr. Natalija Špeh, tel.: 03 898 64 12, fax: 03 898 64 13, naslov: VŠVO, Trg mladosti 2, 3320 Velenje.

AKCIJE

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Preskoči na vsebino