EDU4PLASTICIRCULAR

Erasmus+ KA220-HED – Partnerstva za sodelovanje v visokem šolstvu

Trajanje projekta:  01.11.2023  –  01.05.2025

O projektu:
 
 
Prenesi ZLOŽENKO
 
Projektni partnerji:

Politehnica University Timisoara (Romunija)
Universitat Politecnica de Valencia (Španija)
Universitatea Transilvania v Brasovu, Romunija
Universita degli studi dell’Insubria, Italija
Dermol svetovanje d.o.o., Šmartno pri Litiji (Slovenija) 
Fakulteta za varstvo okolja, Velenje (Slovenija)

Cilj projekta:

Glavni cilj projekta je razviti in spodbuditi zelene veščine visokošolskih učiteljev, študentov, vodij in zaposlenih, okrepiti ​zelene prakse in ozaveščenost ​o plastiki v krožnem gospodarstvu in nevtralnem gospodarstvu ter prispevati k digitalni preobrazbi EU z:

 1. oblikovanjem inovativnih metod usposabljanja in referenčnega procesnega okvira na osnovi najboljših praks izobraževanja​
 2. objavo odprtih gradiv za usposabljanje, platformo za e-učenje in nadgradnjo znanja in spretnosti vsaj 200 udeležencev.
Projektne aktivnosti:

Dejavnosti, ki jih bomo v tem projektu izvajali, so naslednje:

 • Zbiranje najboljših praks na področju plastike v krožnem in nevtralnem gospodarstvu, objave začetnih ugotovitev
 • Razvoj inovativnih metod in gradiv za usposabljanje, priprava e-učilnice, izvedba odprtih spletnih tečajev za 200 pilotnih učencev in 28 trenerjev
 • Razvoj učnega načrta in predmetnika ter digitalne knjižnice
 • Razvoj spletnih certifikatov​
 • Vzpostavitev trajnosti pobude EDU4PlastiCircular prek programa usposabljanja in drugih rezultatov projekta.​
Pričakovani rezultati:

Inovativni program usposabljanja EDU4PlastiCircular bo prispeval k razvoju zelenih veščin/kompetenc, povezanih s plastiko v krožnih in nevtralnih gospodarstvih, z uporabo ustvarjenih prosto dostopnih vsebin:

 • Zbirka dobrih praks​
 • Digitalna knjižnica, e-priročniki in začetni učni paketi za visokošolske učitelje, študente (vodje in druge zaposlene)​
 • Inovativen učni načrt, pedagoške metode​
 • Platforma za e-učenje, odprte digitalne učne vsebine​
 • Digitalni certifikati​
Sledite nam na:

Spletna stran MicPlaPROB

Preskoči na vsebino