CURIOSOIL (Awakening Soil Curiosity to Catalyse Soil Literacy)

Raziskovalni program:  HORIZON-MISS-2022-SOIL

Akronim: CURIOSOIL

Oznaka projekta: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-07; Project ID: 101112875

Koordinator (vodilni partner)

 1. UAveiro – University of Aveiro, Portugalska;

 Partnerske institucije

 1. GEDU – Gaia Education, Belgija; 
 2. REVOLVE – Agency REVOLVE Mediterraneo, Španija; 
 3. WU – Wageningen University, Nizozemska; 
 4. FVO – Fakulteta za varstvo okolja, Slovenija; 
 5. UNIPA – University of Palermo, Italija; 
 6. ECOLISE – European network for community-led initiatives on climate change and sustainability, Belgija; 
 7. ESCI – European Science Communication Institute, Nemčija; 
 8. ESHA – European School Head Association, Nizozemska;
 9. ISRIC – Stichting International Soil Reference and Information Centre, Nizozemska; 
 10. BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences, Avstrija; 
 11. NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Norveška; 
 12. IUCN – International Union for the Conservation of Nature, Švica; 
 13. ZHdK; ICST – Zurich University of the Arts, Institute for Computer Music and Sound Technology, Švica.

Financerji projekta: Projekt je financiran znotraj EU poslanstva »A Soil Deal for Europe«, programa Horizon Europe. Poslanstvo je usmerjeno v zaščito in obnovo tal, promocijo trajnostnih upravljavskih praks v urbanem in ruralnem okolju ter vodenju prehoda k zdravim tlom do leta  2030.

 • European Commission (Horizon Europe funding programme) 
 • Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI)

Trajanje projekta: 48 mesecev (1. 2. 2024 – 31. 1. 2028)

Vodja in izvedba projekta v Sloveniji:
izr. prof. dr. Borut Vrščaj in Katja Črnec, mag. ekol. biod., s sodelavci

Opis projekta:

CURIOSOIL (Awakening Soil Curiosity to catalyse Soil Literacy) je štiriletni projekt, sofinanciran s strani EU v okviru Horizon Europe programa. Projekt vodi in koordinira Univerza v Aveiru, Portugalska (University of Aveiro – ‘UAveiro’). Fakulteta za varstvo okolja (FVO) pa je ena izmed štirinajstih partnerskih institucij, ki sodelujejo pri izvedbi.

Tla so premalo poznan naravni vir (naravno telo), ki omogoča življenje na kopnem. Veda o tleh (pedologija, »soil science«) je premalo poznana in premalo poučevana, samo vedenje o tleh pa na splošno premalo prisotno in preskromno. Hkrati se potrebe in negativni vplivi človeka in podnebnih sprememb na tla stopnjujejo. Degradacije tal so resen problem, tako za nemoteno prehransko preskrbljenost naraščajočega števila prebivalstva kot tudi za blaženje podnebnih sprememb. Ljudje in okolje potrebujemo zdrava tla, ki so sposobna zagotavljati ekosistemske storitve v največji možni meri.

Projekt naslavlja kritično potrebo po boljšem razumevanju pomena in vloge tal. V okviru CURIOSOIL projekta si prizadevamo spodbuditi zanimanje in poglobiti splošno poznavanje ter razumevanje lastnosti in vloge tal v okolju; povečati radovednost in vedenje o tleh, izpopolniti načine, pripomočke za poučevanje o tleh na primarni, sekundarni in terciarni ravni izobraževanja; med odločevalci, strokovnjaki drugih strok in v splošni javnosti. Želimo ustvariti boljšo povezavo med posameznikom in tlemi in postaviti tla in vedenje o tleh na mesto, ki si ga glede na vlogo tal v okolju ta zaslužijo.

Med izvedbo projekta bomo razvili izobraževalna sredstva, med katera med drugim sodijo »Soil curiosity Kit«, ki omogoča več-zaznavno doživetje tal in razni izobraževalni pripomočki ter pripravili osveščanja, delavnice in usposabljanja za učitelje. Razvoj vsebin, metod in pripomočkov bo potekal v sodelovanju z učitelji in drugimi interesnimi skupinami, sredstva pa bodo na voljo za prostovoljno uporabo znotraj in zunaj učnega načrta.

Projekt bo vplival tudi na boljšo vključenost učencev, študentov in državljanov v EU poslanstvo »A soil Deal for Europe«, kot tudi druge EU, državne in mednarodne iniciative za promocijo zdravja tal. Projektni cilj je tudi vključitev pedologije v učni načrt do leta 2030 ter doprinesti k boljši izobraženosti širše javnosti in povečanem zavedanju o vrednosti tal in pomembnosti trajnostnega upravljanja le-teh za podnebno pametno prihodnost.

Cilji projekta:

Bistveni cilji so:

 • Določiti izhodiščno stanje izobraženosti o tleh in izobraževalnih potreb na primarni, sekundarni in terciarni ravni v državah članicah EU ter predlagati metodologijo za spremljanje napredka;
 • Oblikovati tečaje, smernice, standarde učnih načrtov in usposabljanja za vključitev izobraževanja o tleh na vseh ravneh izobraževanja, tako formalnega kot tudi ne-formalnega, v različnih državah članicah EU (v sodelovanju z izobraževalno skupnostjo);
 • Raziskati in omogočiti dostop do več-zaznavnih, interaktivnih doživetij tal, pri katerih se prelivajo virtualni in fizični viri ter organizirati razstave in dejavnosti, ki združujejo izobraževalne in umetniške prvine;
 • Posredovati prilagojena sporočila ciljnim skupinam in spodbujati medsebojno komunikacijo ter druge načine izmenjave znanja v okviru dejavnosti, namenjenih preizkušanju in skupnemu razvoju rezultatov projekta ter se povezati z že obstoječimi mrežami, kot sta Izobraževalna koalicija za podnebje in Evropski izobraževalni prostor;
 • Osnovnim in srednjim šolam ter univerzitetnim izobraževalnim ustanovam predložiti metode in specifična priporočila kako znotraj izobraževalnih programov in učnih načrtov posredovati specifična znanja o tleh skrbi za zdravje tal in vsebine trajnostnega upravljanja s tlemi ,
 • Opredeliti že obstoječe iniciative za izobraževanje o tleh;
 • Vzpostaviti mrežo EU izobraževalnih skupnosti na podeželskih, primestnih in mestnih območjih v 15 evropskih državah z namenom spodbujanja spoznavanja tal v različnih jezikih ter kulturnih in geografskih kontekstih; in nenazadnje
 • Povezati se z znanstvenimi in strokovnimi iniciativami ter delavnicami na državni ravni z namenom spodbude spoštovanja zdravih tal kot vrednote, ustvarjanju ter povečanju znanj in kompetenc za izboljšane in trajnostne rabe tal.
Sledite nam na:

Spletna stran: https://curiosoil.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/curiosoil_project/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/curiosoil-project/about/

Preskoči na vsebino