ODGOVORNA IZBIRA IN ZDRAVA UPORABA KOZMETIČNIH IZDELKOV (GREENGATE)

ERASMUS+ Call 2021 Round 1 KA2

KA220-ADU – Partnerstva za sodelovanje v izobraževanju odraslih

Začetek projekta: 01.11.2021

Zaključek projekta: 30.10.2023

AKTUALNO
 
Izbrali smo zdravo!
Video reportaža zaključnega dogodka mednarodnega projekta “Odgovorna izbira in zdrava uporaba kozmetičnih izdelkov – GreenGate”
 
 
 
Zaključni dogodek mednarodnega projekta “Odgovorna izbira in zdrava uporaba kozmetičnih izdelkov – GreenGate”
 

KJE:  Fakulteta za varstvo okolja, Trg mladosti 7, 3320 Velenje, Velika predavalnica, 1. nadstropje

KDAJ: V sredo, 18.10. 2023, ob 16.uri

O projektu:

Projekt obravnava problematiko nezadostnega znanja in ozaveščenosti odraslih o škodljivih snoveh v kozmetiki, čistilnih in pralnih izdelkih. Izpostavlja tudi nepravilno izbiro in uporabo teh izdelkov, kar lahko negativno vpliva na njihovo zdravje in zdravje okolja, in hkrati ponuja tudi rešitve. Projekt sledi evropski Strategiji na področju kemikalij za trajnostnost: Okolju brez strupov naproti(2020), enega od elementov Evropskega zelenega dogovora, ki zastavlja tudi novo dolgoročno vizijo upravljanja s kemikalijami v Evropski uniji. Cilj strategije je boljše varstvo ljudi in okolja ter poziva k vzpostavitvi enostavnejšega in preglednejšega postopka „ena snov ena ocena“ za oceno tveganja in nevarnosti kemikalij Začrtana je pot do krepitve varstva zdravja ljudi in okolja,povečanja ozaveščenosti in izobraževanja potrošnikov.

Z izobraževanjem odraslih lahko preprečimo uporabo škodljivih kozmetičnih izdelkov, pozitivno vplivamo na njihovo zdravje in zaščitimo okolje. Posledice nezadostnega reševanja te situacije vodijo v povečano pojavnost alergij, bolezni in preobčutljivosti potrošnikov na določene snovi v izdelkih ter povečano onesnaženost okolja zaradi uporabe izdelkov, ki vsebujejo v okolju obstojne in potencialno nevarne snovi.

Projektni partnerji:
 • GreenScan d.o.o., Praga (Češka), nosilci projekta (http://greenscan.cz/)
 • Center okoljske in etične vzgoje Živica (CEEV Zivica), Bratislava (Slovaška), partner 1 (zivica.sk)
 • Educasoft Solutions, o.o., Praga (Češka), partner 2 (www.educasoft.cz)
 • Fakulteta za varstvo okolja, Velenje (Slovenija), partner 3 (http://www.fvo.si)

Cilji projekta:

Glavni cilj projekta je ozaveščanje in izobraževanje odraslih o škodljivih snoveh v kozmetiki, čistilnih in pralnih izdelkih ter ustvarjanje inovativnih učnih vsebin in povezanih orodij, s pomočjo katerih bodo odrasli pridobivali znanja in veščine za pravilno izbiro in uporabo zdravih izdelkov. Projekt je namenjen tudi povečanju znanja in strokovnih veščin izobraževalcev odraslih, ki jim primanjkuje metodoloških orodij za ciljno usmerjeno izobraževanje odraslih na tem področju.

Ciljne skupine:
 • Odrasli: zlasti matere, matere na porodniškem, starševskem dopustu ali potencialne matere, ki so glavni kupci kozmetičnih izdelkov za svoje družine. Rezultati projekta bodo koristni tudi za ljudi z zdravstvenimi težavami, kot so alergije, kožne bolezni, preobčutljivost in ljudi, ki se aktivno zanimajo za zdrav način življenja in okolje ter širšo družbo.
 • Učitelji: ki se ukvarjajo z izobraževanjem, svetovanjem in usposabljanjem odraslih na področju zdrave in odgovorne uporabe kozmetičnih izdelkov, zdravega načina življenja, okoljske vzgoje, okoljske etike,..

Rezultati projekta bodo pozitivno vplivali tudi na širšo javnost in povečali njihovo ozaveščenost o naslovjeni tematiki. Rezultati projekta bodo brezplačno dostopni vsem sodelujočim državam v nacionalnem jeziku z namenom povečevanja družbenega učinka projektnih aktivnosti. Tako se bo okrepilo tudi sodelovanje projektnih partnerjev z izobraževalnimi in drugimi ustanovami na Češkem, Slovaškem in v Sloveniji.

Projektne AKTIVNOSTI:
 1. RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPLETNIH ORODIJ GreenGate:
  • Izobraževalni portal z interaktivnimi učnimi vsebinami
  • Mobilna aplikacija “GreenScan” z bazo podatkov o izdelkih in njihovih sestavinah
  • Metodološki priročnik za učitelje
  • Blog z novicami, članki in videoposnetki
  • G-knjiga 2
 1. PILOTNO TESTIRANJE GreenGate ORODIJ s ciljnimi skupinami
 2. JAVNI RAZŠIRITVENI DOGODKI za odrasle, učitelje in druge zainteresirane:
  • Razširjanje in ocena vseh novih spletnih izobraževalnih orodij GreenGate.
  • Ozaveščanje o pomenu okoljske vzgoje in etike pri uporabi kozmetike, izdelkov za dnevno nego, pralnih in čistilnih sredstev.
  • Ozaveščanje o škodljivih snoveh, pravilni izbiri in uporabi kozmetičnih izdelkov z namenom zmanjšanja možnih negativnih vplivov na zdravje in okolje.
  • Zagotavljanje priložnosti in prostora za odprto razpravo in mreženje udeležencev in deležnikov.
 1. MEDNARODNI PROJEKTNI SESTANKI za promocijo in krepitev intelektualnih rezultatov ter zagotavljanje doseganja ključnih mejnikov pri izvajanju projekta.
Načrtovani REZULTATI: pridobljeni z novimi GreenGate orodji in razširitvenimi aktivnostmi:
  • ODRASLI: večja ozaveščenost, nova znanja in veščine o škodljivih sestavinah v kozmetičnih izdelkih
  • UČITELJI: izboljšane didaktične in metodološke veščine ter večja sposobnost oblikovanja in izvajanja lastnih programov usposabljanja
  • PARTNERJI: pozitiven vpliv na sodelujoče partnerske organizacije s širitvijo stikov, večjo kakovostjo njihove izobraževalne ponudbe in večjo ozaveščenostjo lokalne javnosti
  • DELEŽNIKI: pozitiven vpliv na vključene deležnike, ki bodo prejeli visokokakovostne podatke in orodja, pripravljena za uporabo za svoje izobraževalne, ozaveščalne in zagovorniške dejavnosti glede okoljske vzgoje in etike
KAJ je NOVEGA?

FACEBOOK FVO

INSTAGRAM FVO

Preskoči na vsebino