Back

Implementacija bolonjskega procesa – 2. mednarodna poletna šola VŠVO 2012

vsvo

Naziv operacije: Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

2. mednarodna poletna šola VŠVO 2012

Opis operacije:

2. mednarodna poletna šola VŠVO združuje študente in visokošolske učitelje partnerskih ustanov VŠVO. Študenti – udeleženci poletne šole proučujejo različne aktualne vsebine s poudarkom na okoljskih in naravovarstvenih vprašanjih. Metode dela so kombinacija predavanj in intenzivnega terenskega raziskovalnega dela. Delo poteka v skupinah pod mentorstvom domačih in tujih strokovnjakov.

Poletne šole se udeležujejo dodiplomski študenti.

Poletno šolo vodijo strokovnjaki, raziskovalci in predavatelji z Inštituta RS za vode, Kmetijskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo iz Italije, Visoke šole za komunikacijske in poslovne vede iz Budimpešte, Madžarska, Inštituta za politehniko v Portu, Portugalska in Visoke šole za varstvo okolja.

Projekt bo interakcija različnih ved v povezavi s praktičnim znanjem (kombinacija vsebin s študijskih področij (4) – naravoslovje; (5) – tehnika, proizvodne tehnologije in (3) družbene, poslovne, upravne in pravne vede.

Projekt sestavlja kombinacija predavanj in intenzivnega terenskega raziskovalnega dela. Dejavnosti so celodnevne. Izvajajo se v skupinah. Poletna šola se zaključuje s predstavitvijo rezultatov in novinarsko konferenco. Rezultati bodo zbrani in objavljeni tudi v zbirki publikacij VŠVO in tako dostopni širši zainteresirani javnosti.

 Višina in vir financiranja projekta:

  • 27.633,68, Evropski socialni sklad, Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Upravičenec: Visoka šola za varstvo okolja, Trg mladosti 2, Velenje

Čas trajanja celotnega projekta: 6.6. 2012 – 9.6.2012

Kontaktne osebe: doc. dr. Natalija Špeh, tel.: 03 898 64 12, fax: 03 898 64 13, naslov: VŠVO, Trg mladosti 2, 3320 Velenje.

AKCIJE

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Preskoči na vsebino