Ime študijskega programa:

Varstvo okolja in ekotehnologije

Stopnja in vrsta študijskega programa:

Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje

Strokovni naziv magistrice / magistra:

Magistrica ekotehnologinja / magister ekotehnolog

Trajanje študija:

2 leti (120 KT)

Splošni cilji študijskega programa:

Magistrski študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije prinaša nov znanstveno-raziskovalen zamah na VŠVO v študijskem letu 2012/13. Program je bil podobno kot prvostopenjski podprt s strani lokalnih, regionalnih in nacionalnih inštitucij (raziskovalnih inštitutov, okoljsko odgovornih podjetij in zavodov, Gospodarske zbornice Slovenije – Službe za varstvo okolja).

Cilj programa je ponuditi diplomantom poglobljena znanja o okoljskih in naravovarstvenih vsebinah s tehničnega, naravoslovnega in sociološkega vidika. Celostna (trajnostna) obravnava naravnih in družbenih pokrajinskih virov omogoča razumevanje soodvisnosti prepleta gospodarske, družbene in okoljske ravni družbenega razvoja. Študijske vsebine navajajo k odgovorni pripravi rešitev problematike obremenjevanja različnih okoljskih virov, kot so onesnaženje vode, zraka, tal, rastlin, živali in ljudi, racionalno ravnanje z odpadki, vpliv človekovih dejavnosti na okolje in družbo, ocenjevanje vplivov na okolje, varstvo narave, ukrepi in tehnologije za varovanje in sanacijo okolja ter njihovi učinki. Program vsebuje še naslednje teme: okoljske tehnologije, trajnostno (ekonomsko, socialno in okoljsko) projektno delo in vrednotenje pokrajine, ocenjevanje in uvajanje posegov ter okoljskih rešitev vanjo oz. njene posamezne vire, okoljsko ekonomiko in pravo, skratka dolgoročno sprejemljivo upravljanje z okoljem in njegovimi viri.