Predmetnik

 
 

Predmetnik 1. letnika:

 Naziv predmetaKTPSVTVLV
 1.Okoljske tehnologije950102020
 2.Trajnostno ravnanje s pokrajinskimi viri7452010 
 3.Pravo okolja7452010 
 4.Ekonomika in menedžment okolja7452010 
 5.Projektno in raziskovalno delo12202020 
 6.Predmet modula I6201515 
 7.Predmet modula I6201515 
 8.Predmet modula I62015 15
  Skupaj6026513510035
 

Predmetnik 2. letnika:

 Naziv predmetaKTPSVTVLV
1.Predmet modula II6201515 
2.Predmet modula II6201515 
3.Predmet modula II62015 15
4.Izbirni predmet I6201515 
5.Izbirni predmet II6201515 
6.Magistrsko delo30 30  
 Skupaj601001056015
 

Modularni predmeti, na izbiro v 1. in 2. letniku:

 Naziv predmetaKTPSVTVLV  Modul
1.Hrup in protihrupne tehnologije62015 15  M I
2.Bioindikacija in biomonitoring620 1515  M I
3.Okolje in energetski viri62015 15  M I
4.Podnebne spremembe620 1515  M II
5.Človek in vplivi okolja na zdravje6201515   M II
6.Okoljski terorizem in bioterorizem6201515   M II
7.Toksikologija6201515   M III
8.Trajnostni razvoj zavarovanih območij6201515   M III
9.Ekologija in varstvo voda6201515   M III

MODUL I: Ekotehnologije       MODUL II: Okolje in človek        MODUL III: Varstvo narave

 

Izbirni predmeti:

 Naziv predmetaKTPSVTVLV
1.Sonaravni turizem in rekreacija6201515 
2.Gospodarjenje z nevarnimi snovmi6201515 
3.Kinetika okoljskih onesnaževalcev in uporaba testnih organizmov62015 15
4.Energetsko varčna gradnja6201515 

Legenda: KT=kreditne točke; P=predavanja; SV=seminarske vaje; TV=terenske vaje; LV=laboratorijske vaje