Objava v reviji Acta Silvae et Ligni

Doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek in Klemen Kotnik sta v reviji Acta Silvae et Ligni  objavila pregledni znanstveni članek z naslovom »Zagotavljanje migracijskih koridorjev za prostoživeče živali na območju železniške infrastrukture / Providing wildlife corridors in the area of railway infrastructure«

Železniški transport je okoljsko in ekonomsko sprejemljivejši od drugih vrst kopenskega transporta, vendar lahko negativno vpliva na prostoživeče živali, saj pomeni oviro za njihovo gibanje (barierni učinek) ter neposredno povečuje umrljivost zaradi trkov z vlaki. Zaradi tovrstnih vplivov je smiselno načrtovati in implementirati omilitvene ukrepe, ki zagotavljajo ekološko povezljivost in zmanjšujejo umrljivost prostoživečih živali na območju železniške infrastrukture. V prispevku so predstavljeni tovrstni ukrepi.

Foto: Odsek železniške proge Dobova – Ljubljana pri Zidanem Mostu, Klemen Kotnik, 19.02.2020