Na kariernem dnevu GCC

Predstavitev FTIR spektrofotometer in prenos zapisa na računalnik, 3 mladi moški, sejemski prostor

Tudi letos je FVO sodelovala na tradicionalnem kariernem dnevu Gimnazija Celje – Center, kjer smo dijakom predstavili študijski program prve in druge stopnje. Dijaki so se lahko seznanili tudi z eno najsodobnejših naprav s katero rokujemo v fakultetnem laboratoriju, Fourier transform infrared spektrometer z ATR kristalom “Alpha II” proizvajalca Bruker.

FTIR spektrofotometer je naprava, ki s pomočjo infrardeče svetlobe preveri odziv molekularnih vezi v vzorcu in na podlagi odziva izriše spekter IR »prstnega odtisa« snovi. S tem postopkom lahko identificiramo neznane snovi ali pa preverimo čistost že znanih organskih in anorganskih snovi. Na FVO napravo uporabljamo za identifikacijo mikroplastike in sintetičnih onesnažil v vodi in sedimentih.