Zagovor diplomskih del

Kandidatka: POLONA VENCELJ

Datum: 13.8.2024
Ura: 10:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Možnosti spremljanja obiska naravnega rezervata Zelenci
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Peter Skoberne, član – mentor
doc. dr. Natalija Špeh, predsednica
viš. pred. Klemen Kotnik, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: ANA STRMĆNIK

Datum: 25.7.2024
Ura: 15:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Variabilnost vsebnosti težkih kovin v tleh vrtov manjšega ruralnega naselja – primer naselja Legen
Diplomska komisija:
izr. prof. dr. Borut Vrščaj, član – mentor
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, predsednica
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: LAURA HERMAN

Datum: 17.7.2024
Ura: 15:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Prehranska samooskrba s kmetijskimi pridelki rastlinskega in živalskega izvora v Sloveniji (2000-2020).
Diplomska komisija:
doc. dr. Natalija Špeh, članica – mentorica
prof. dr. Andrej Simončič, predsednik
viš. pred. Klemen Kotnik, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: TJAŠA BRULC

Datum: 17.7.2024
Ura: 16:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Invazivne tujerodne rastline na izbranih območjih občine Mirna Peč
Diplomska komisija:
prof. dr. Andrej Simončič, član – mentor
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, predsednica
viš. pred. dr. Peter Skoberne, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: MAŠA KORADEJ

Datum: 18.6.2024
Ura: 17:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Ekološko kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti v Sloveniji s primerom ekoloških kmetij v Savinjskošaleški pokrajini
Diplomska komisija:
doc. dr. Natalija Špeh, članica – mentorica
prof. dr. Andrej Simončič, predsednik
izr. prof. dr. Borut Vrščaj, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: ŠPELA STEPIŠNIK

Datum: 17.6.2024
Ura: 10:00
Prostor: Sejna soba
Naslov diplomskega dela: Vpliv epidemije Covid na obisk Škocjanskih jam
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Peter Skoberne, član – mentor
izr. prof. dr. Irena Mrak, predsednica
viš. pred. Klemen Kotnik, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: ALEKSANDRA LUBEJ

Datum: 10.4.2024
Ura: 17:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Primerjava metod za merjenje trdote vode na primeru povirja Ljubije
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica – mentorica
viš. pred. dr. Goran Pipuš, predsednik
viš. pred. Nataša Uranjek, članica

______________________________________________________________________

Kandidat: LUKA POZNIČ

Datum: 18.1.2024
Ura: 13:30
Prostor: Online
Naslov diplomskega dela: Analiza komposta v podjetju Kocerod d.o.o.
Diplomska komisija:
izr. prof. dr. Irena Petrinić, članica – mentorica
izr. prof. dr. Borut Vrščaj, predsednik
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: PETRA KRISTOVIČ

Datum: 18.12.2023
Ura: 12:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Izračun ogljičnega odtisa vakuumsko izolacijskega panela
Diplomska komisija:
izr. prof. dr. Viktor Grilc, član – mentor
mag. David Božiček, član – somentor
doc. dr. Tanja Tajnik, predsednica
pred. Klemen Kotnik, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: AMADEJA KOVAČ

Datum: 18.12.2023
Ura: 13:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Ravnanje z zdravstvenimi odpadki v Sloveniji
Diplomska komisija:
doc. dr. Irena Petrinić, članica – mentorica
Liljana Wigele, dipl. med. sestra, članica – somentor
izr. prof. dr. Viktor Grilc, predsednik
doc. dr. Tanja Tajnik, članica

______________________________________________________________________

Kandidat: ANŽE ZUPANČIČ

Datum: 12.12.2023
Ura: 15:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Uporaba eksperimentalnih orodij Vernier pri določanju primarne produktivnosti vodnih teles
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica – mentorica
viš. pred. dr. Nataša Smolar-Žvanut, predsednica
pred. Nataša Uranjek, članica

______________________________________________________________________

Kandidat: LENART JERINA

Datum: 27.11.2023
Ura: 14:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Vloga Nature 2000 pri ohranjanju ogroženih rastlinskih in izbranih živalskih vrst na območju Žejne doline
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Peter Skoberne, član – mentor
izr. prof. dr. Irena Mrak, predsednica

viš. pred. dr. Nataša Smolar-Žvanut, članica

______________________________________________________________________

Kandidat: BLAŽ KRALJ

Datum: 27.11.2023
Ura: 11:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Konfliktni dogodki (škode) zaradi malih zveri na nelovnih površinah
Diplomska komisija:
prof. dr. Boštjan Pokorny, član – mentor
viš. pred. dr. Peter Skoberne, predsednik
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: ŠPELA HVASTJA

Datum: 23.11.2023
Ura: 14:30
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Prisotnost cinkovega piritiona v kozmetiki in ugotavljanje njegove potencialne toksičnosti
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica – mentorica
pred. Nataša Uranjek, predsednica
viš. pred. dr. Goran Pipuš, član

______________________________________________________________________

Kandidat: JAN PERC

Datum: 28.9.2023
Ura: 17:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Planinsko pašništvo in vplivi na rabo tal – primer pašne kmetije Svullrya (Norveška) in planine Ravne (Slovenija)
Diplomska komisija:
doc. dr. Natalija Špeh, članica – mentorica
prof. dr. Andrej Simončič, predsednik

viš. pred. dr. Peter Skoberne, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: KATJA ČEH

Datum: 28.9.2023
Ura: 17:00
Prostor: Magistrska predavalnica 1
Naslov diplomskega dela: Vpliv požara v podjetju Kemis d.o.o. na okolje in zdravje ljudi
Diplomska komisija:
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica – mentorica
viš. pred. Klemen Kotnik, član – somentor
viš. pred. dr. Goran Pipuš, predsednik
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: ŠPELA ZMRZLIKAR

Datum:27.9.2023
Ura:14:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Prebivalstvene in poselitvene značilnosti občine Vodice
Diplomska komisija:
viš. pred. Klemen Kotnik, član – mentor
viš. pred. dr. Emil Šterbenk, predsednik
doc. dr. Natalija Špeh, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: VESNA KOROŠEC

Datum: 27.9.2023
Ura: 10:00
Prostor: Sejna soba
Naslov diplomskega dela: Podnebne spremembe v Sloveniji
Diplomska komisija:
viš. pred. Klemen Kotnik, član – mentor
izr. prof. dr. Irena Mrak
, predsednica
doc. dr. Natalija Špeh, članica

______________________________________________________________________

Kandidat: LUKA ŽURMAN

Datum: 26.9.2023
Ura: 16:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Analiza podatkov monitoringa ekološkega in kemijskega stanja Ledavskega in Gajševskega jezera v obdobju 2007 – 2020
Diplomska komisija:
doc. dr.  Samar Al Sayegh Petkovšek, članica – mentorica
viš. pred. dr. Nataša Smolar-Žvanut
, predsednica
pred. Nataša Uranjek, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: TJAŠA KELC

Datum:20.9.2023
Ura: 12:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Problematika PCB na območju Bele krajine in njeno poznavanje s strani prebivalcev Semiča
Diplomska komisija:
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica – mentorica
viš. pred. dr. Anja Bubik, predsednica
viš. pred. Klemen Kotnik, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: ŠPELA VRAČUN

Datum: 13.9.2023
Ura: 15:00
Prostor: Sejna soba
Naslov diplomskega dela: Dvoživke na območju novo načrtovanega cestnega odseka Otiški vrh – Prevalje
Diplomska komisija:
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica – mentorica
prof. dr. Elena Bužan, predsednica
viš. pred. dr. Nataša Smolar-Žvanut, članica

______________________________________________________________________

Kandidat: MATEJ ZABRET

Datum: 11.9.2023
Ura: 15:30
Prostor: Online
Naslov diplomskega dela: Kakovost izbranih vodnih virov na širšem območju Velike Planine
Diplomska komisija:
doc. dr. Natalija Špeh, članica – mentorica
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica – somentorica
doc. dr. Nataša Smolar-Žvanut, predsednica
pred. Nataša Uranjek, članica

______________________________________________________________________

Kandidat: ALEN LAMPER

Datum: 31.8.2023
Ura: 10:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Problematika izbranih invazivnih tujerodnih vrst na območju Mestne občine Celje
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Peter Skoberne, član – mentor
doc. dr.  Samar Al Sayegh Petkovšek, predsednica
viš. pred. Klemen Kotnik, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: KLARA MIRNIK

Datum: 28.6.2023
Ura: 16:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Projekt podzemnih zbiralnic za Mestno občino Velenje v podjetju PUP-SAUBERMACHER, d.o.o.
Diplomska komisija:
doc. dr. Irena Petrinić, članica – mentorica
Alenka Ocepek Centrih, dipl. ekotehnol., članica – somentorica
izr. prof. dr. Viktor Grilc, predsednik
pred. Klemen Kotnik, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: NIKA IVANUŠ

Datum: 15.5.2023
Ura: 16:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Vpliv temperature zraka na temperaturo stoječe in tekoče vode ter življenjske procese ob različnih vremenskih pogojih
Diplomska komisija:
prof. dr. Andrej Čokl, član – mentor
doc. dr. Nataša Smolar Žvanut, predsednica
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: MARTINA KNEZ

Datum: 21.3.2023
Ura: 16:30
Prostor: Sejna soba
Naslov diplomskega dela: Ekološko kmetovanje v območju z omejenimi dejavniki na primeru hribovskega kmetijskega gospodarstva
Diplomska komisija:
doc. dr. Natalija Špeh, članica – mentorica
prof. dr. Andrej Simončič, predsednik
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: MARJANA FORTUNA

Datum: 22.12.2022
Ura: 15:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Razvoj in ovrednotenje zasnove samopostrežnega točilnega aparata za prodajo čistil brez embalaže
Diplomska komisija:
doc. dr. Gašper Gantar, član – mentor
izr. prof. dr. Nikola Holeček, predsednik
viš. pred. dr. Goran Pipuš, član

______________________________________________________________________

Kandidat: MATIC MRAVLJAK

Datum: 10.10.2022
Ura: 16:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Zmanjševanje vpliva pogrebno pokopališke-dejavnosti na okolje
Diplomska komisija:
doc. dr. Andrej Meglič, član – mentor
prof. dr. Bojan Sedmak
, predsednik
viš. pred. dr. Goran Pipuš, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: VERONIKA VIDENŠEK

Datum: 10.10.2022
Ura: 10:00
Prostor: Magistrska predavalnica 1
Naslov diplomskega dela: Problematika vsebnosti mikroplastike v vodi iz plastenk
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica – mentorica
pred. Nataša Uranjek, predsednica
doc. dr. Gašper Gantar, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: NIKITA LESKOVŠEK

Datum: 6.10.2022
Ura: 16:00
Prostor: Magistrska predavalnica 1
Naslov diplomskega dela: Mikroplastika v izdelkih za osebno nego
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica – mentorica
doc. dr. Nataša Smolar Žvanut, predsednica
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: NIKA COKAN

Datum: 6.10.2022
Ura: 15:00
Prostor: Magistrska predavalnica 1
Naslov diplomskega dela: Upravljanje z ribami v Škalskem jezeru
Diplomska komisija:
prof. dr. Andrej Čokl, član – mentor
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica – mentorica
doc. dr. Nataša Smolar Žvanut, predsednica
prof. dr. Boštjan Pokorny, član