Diplomska dela

Diplomski red

Prijava teme diplomskega dela

Soglasje predlaganega mentorja pri diplomskem delu

Izjava o avtorstvu

Vloga za odobritev  spremembe  naslova  diplomskega dela, spremembe diplomske teme oz. zamenjavo mentorja

Vloga za podaljšanje teme diplomskega dela

Teme diplomskih del