Ime študijskega programa:

Varstvo okolja in ekotehnologije

Stopnja in vrsta študijskega programa:

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Strokovni naziv diplomantke / diplomanta:

Diplomirana ekotehnologinja / diplomirani ekotehnolog

Trajanje študija:

3 leta (180 KT)

Splošni cilji študijskega programa:

Diplomanti bodo pridobili znanja o vsebinah, ki izhajajo tako iz omejevalne kot iz razvojne vloge okolja v prostoru; spoznali bodo zakonitosti obremenjevanja različnih okoljskih virov (npr. onesnaževanje vode, zraka, tal, rastlin, živali in ljudi), ravnanje z odpadki, vpliv človekovih dejavnosti na okolje, ocenjevanje vplivov na okolje, varstvo narave, komuniciranje z javnostjo, nove ukrepe in ekotehnologije za varovanje in sanacijo okolja, poleg tega pa tudi vrednotenje okolja in okoljsko sociologijo, pravo ter upravljanje z okoljem in njegovimi viri.