VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET

5. 11. 2010 so na VŠVO potekale volitve v Študentski svet. Glasovanje je potekalo v prostorih dekanata VŠVO od 8. do 16. ure.

Volilna komisija je v zapisniku ugotovila, da je glasovalo 89 volilcev, neveljavne so bile 4 glasovnice. Za listo je glasovalo 81volivcev, proti so glasovali 4 volivci.

Izvoljeni člani Študentskega sveta so: Gal Hostnik, Barbara Romih, Polona Vetrih, Andrej Petrov Šaronja, Mojca Kogovšek, Bor Grilec, Alja Šumer, Barbara Kelher inJolanda Rihter Pikel.

Študentski svet v novi sestavi bo pričel z delom po konstitutivni seji.

Novim članom Študentskega sveta ob izvolitvi čestitamo in jim želimo veliko energija pri delu!