Prvi vpogled v genetsko raznolikost alpskega kozoroga v Sloveniji

Prof. dr. Elena Bužan in prof. dr. Boštjan Pokorny sta s soavtorji v Slovenskem veterinarskem zborniku / Slovenian Veterinary Research objavila izvirni znanstveni članek z naslovom »First insight into genetic diversity of Alpine ibex (Capra ibex) in Slovenia«.

V Evropi je bil alpski kozorog v 19. stoletju na robu izumrtja, saj je tedaj preživela le ena populacija, in sicer v narodnem parku Gran Paradiso v Italiji. Iz te populacije izvirajo vsi osebki, ki so bili kasneje uspešno ponovno naseljeni na mnogih lokacijah v alpskem loku, kar pa je vplivalo na genetsko raznolikost vrste zaradi t. i. genetskega zdrsa in parjenja v ožjem sorodstvu. Ker do sedaj podatkov o genetskih značilnostih kozorogov v Sloveniji ni bilo, so raziskovalci preučili genetsko variabilnost populacij v Julijskih Alpah in Kamniško-Savinjskih Alpah.

Rezultati so pokazali, da sta obe slovenski populaciji genetsko zelo osiromašeni. Zato je nujno aktivno varstvo vrste, vključno s ponovno naselitvijo osebkov iz populacij z večjo genetsko variabilnostjo. Vendar alpski kozorog v Sloveniji trenutno velja za tujerodno vrsto, kar močno otežuje ukrepe za njegovo ohranitev in ogroža dolgoročno preživetje vrste. Znanstveniki zato pozivajo odločevalce, naj spremenijo status vrste v avtohtono in posledično omogočijo ponovne naselitve osebkov. Ti pozivi so podprti s predhodnimi arheološkimi in genetskimi raziskavami o obstoju alpskega kozoroga v Julijskih Alpah v pozni antiki oz. zgodnjem srednjem veku, pri katerih so sodelovali tudi sodelavci FVO.

Narisala: Urška Kajtna