Back

Nov ciljni raziskovalni projekt

Člani raziskovalne skupine Fakultete za varstvo okolja bodo skupaj s sodelavci ZRC SAZU-Inštitut za raziskovanje krasa in Fakultete za varnostne vede, Univerze v Mariboru, v naslednjih dveh letih izvajali ciljno raziskovalni projekt (CRP) z naslovom »Tveganje zaradi okoljskih in naravnih nesreč na območju delovanja Slovenske vojske«.

Vojaška dejavnost v mirnem času (vojaške vaje, različna usposabljanja itd.) tako neposredno kot posredno vpliva na okolje in na prebivalce v okolici vadišč. Enega pomembnejših vplivov predstavljajo tveganja zaradi okoljskih in naravnih nesreč. Z namenom zmanjšanja možnosti nastanka tovrstnih dogodkov na območjih delovanja Slovenske vojske bodo opravili pregled, analizo in kritično vrednotili vojaško dejavnost z vidika vpliva na okolje. Posebej pozorni bodo na del, kjer lahko prihaja do manipulacije z nevarnimi snovmi.

Projekt financirata Ministrstvo za obrambo RS (MORS) in Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS)

Foto: MORS

Preskoči na vsebino