O ogljičnem odtisu izdelkov na italijanski Univerzi Aldo Moro Bari

Direktor FVO doc. dr. Gašper Gantar je v okviru projekta Erasmus+ obiskal sedež univerze Aldo Moro v Bariju in Fakulteto za varstvo okolja v Tarantu (University of Bari Aldo Moro). Izvedel je dve predavanji o izračunu ogljičnega odtisa tehničnih izdelkov, ki sta bili namenjeni zaposlenim, študentom in zunanjim udeležencem.
Obisk je bil prvenstveno namenjen širjenju dobrih praks in vzpostavitvi nadaljnjega sodelovanja tako na področju mobilnsoti kot tudi na področju projektno raziskovalnega dela.

Dr. Gantar je obiskal tudi Fakulteto za inženirstvo (School of Engineering) Univerze v Firencah (University of Florence), kjer izvajajo magistrski študijski program Inženirstva za trajnostni razvoj. To področja je v prenovljenem študijskem programu uvedla tudi FVO. Predstavniki fakultet so si tako izmenjali izkušnje glede poučevanja, zaposljivosti diplomantov ter se dogovorili za nadaljnje sodelovanje. S pisarno za mednarodno sodelovanje bomo vzpostavili sodelovanje v programu Erasmus+, ki bo našim študentom omogočilo opravljanje dela študijskih obveznosti na tej zanimivi in kakovosti univerzi.