Izvoljeni novi predstavniki Študentskega sveta

V petek, 24. 11. 2023, so potekale volitve v študentski svet FVO za študijsko leto 2023/24.

Volitve so bile izvedene elektronsko, preko aplikacije Election Runner, volilci so glasovali za kandidatno listo v celoti. Volitve in rezultate je spremljal volilni odbor, ki je sporočil, da so v Študentski svet s 34 glasovi izvoljeni:

  • Maks Mastnak,
  • Nikola Mitrovič,
  • Janja Pivk,
  • Klara Valter,
  • Mojca Novak,
  • Nika Kotnik,
  • Tiara Kaligaro,
  • Katja Čeh,
  • Aljoša Krajnc.

Dosedanjim članom Študentskega sveta se zahvaljujemo za vloženo delo, novemu Študentskemu svetu pa želimo veliko energije in dobrih idej.