Spomladanski monitoringi dvoživk za zmanjšanje njihovega povoza

Na Fakulteti za varstvo okolja trenutno izvajamo tri monitoringe dvoživk na odsekih državnih cest, ki so bili v preteklosti opredeljeni kot potencialna območja prehajanja dvoživk oziroma »črne točke za dvoživke«. Spomladanske monitoringe opravljamo na območju Gabrovčca (R1-216/1175 Krka-Žužemberk), Jeprce (R1-211/0211 Kranj-Jeprca) in Gornjega Doliča (G1-4/1259 Slovenj Gradec-Gornji Dolič) z namenom popisati prisotnost vrst dvoživk, analizirati selitev in njihov povoz, oceniti, če so v bližini pomembna mrestišča in habitati dvoživk ter predlagati ukrepe za njihovo zaščito. (Foto: arhiv FVO)