Kateri ukrepi za omejevanje gibanja divjih prašičev so najuspešnejši?

V okviru mednarodnega projekta ENETWILD smo v sredo, 3. 4. 2024, člani projektne skupine FVO sodelovali pri pripravi in vodenju spletne delavnice o rezultatih anket glede izkušenj o učinkovitosti posameznih metod za nadzor/omejevanje gibanja divjih prašičev (Online Workshop: Questionnaire about experiences in effectiveness of methods for controlling wild boar movement). Cilj projekta je namreč med drugim ugotoviti, kateri ukrepi so najbolj učinkoviti pri omejevanju gibanja divjih prašičev in s tem preprečevanjem širjenja afriške prašičje kuge v Evropi. Na delavnici smo predstavili dosedanje (v znanstvenih revijah/člankih) objavljene ugotovitve o učinkovitosti posameznih ukrepov ter tudi praktične izkušnje, ki smo jih z anketiranjem pridobili od številnih deležnikov iz 15-ih evropskih držav.

Projekt ENETWILD, ki ga financira Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), si prizadeva zbrati primerljive podatke na evropski ravni za analizo tveganj bolezni, ki se delijo med divjimi živalmi, živino in ljudmi. Ti podatki so bistveni tudi za ohranjanje in upravljanje divjih živali.