Razpis za diplomsko delo

Spoštovani študenti,

V zadnjih letih narašča globalna zaskrbljenost zaradi onesnaženosti okolja s plastiko, tako v obliki plastičnih odpadkov kot mikroplastike. Poplave, ki so avgusta 2023 prizadele Slovenijo, pa so dodatno poslabšale stanje plastičnih odpadkov, zlasti na prizadetih območjih.

Zato vas vabimo k sodelovanju pri pripravi diplomske naloge z naslovom “Ozaveščenost prebivalcev SAŠA regije o problematiki plastike in mikroplastike v rekah kot posledica naravne ujme”. Tema diplomske naloge je izjemno aktualna in pomembna, saj se bomo osredotočili na vpliv naravnih ujm, natančneje velikih poplav, ki so prizadele našo regijo avgusta 2023, na okolje.

Diplomska naloga bo temeljila na anketni analizi prebivalcev vseh občin v SAŠA regiji. Osredotočili se bomo na njihovo ozaveščenost o problematiki naplavljene plastike ob in v rekah ter o dolgoročnem vplivu kopičenja plastike v in ob vodnih okoljih, s poudarkom na rekah Paki in Savinji.

Mentorica: viš. pred. dr. Anja Bubik
Somentorica: asist. Katrin Školnik Škrabe, mag.

Raziskava bo prispevala k boljšemu razumevanju okoljskih izzivov, s katerimi se sooča tudi naša regija, in k oblikovanju strategij za boljše upravljanje s plastičnimi odpadki ter bo imela pomembno vlogo pri ozaveščanju javnosti in oblikovalcev politik o teh kritičnih okoljskih vprašanjih.

Če vas zanima sodelovanje pri tej pomembni raziskavi, prosimo, da se prijavite na elektronski naslov: katrin.skolnik.skrabe@fvo.si. Prijave zbiramo do 31.8.2024 oziroma do zapolnitve mesta.

 

Preskoči na vsebino