Akademski zbor

Članice in člani Akademskega zbora Fakultete za varstvo okolja so se v četrtek, 27. 6. 2024 zbrali na 22. seji Akademskega zbora FVO, na kateri so se seznanili s Samoevalvacijskim poročilom za študijsko leto 2022/23, z znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost FVO in izvedbo pedagoškega procesa v študijskem letu 2023/24.

Doc. dr. Srečko Felix Krope je za zbrane izvedel tudi predavanje na zelo aktualno temo, z naslovom: Ukrepanje ob življenjsko nevarnih dogodkih: AMOK.