Profesorja FVO prispevala pomemben delež objav v novi številki Zlatorogovega zbornika

Izšla je deveta številka Zlatorogovega zbornika, znanstvenega glasila Lovske zveze Slovenije, ki že več kot desetletje skuša slediti jasnemu poslanstvu: prenosu strokovnih in znanstvenih spoznanj s področja varstva narave, v povezavi s poznavanjem biologije prostoživečih živali, upravljanjem populacij, trajnostno rabo divjadi oziroma lovstvom nasploh.

Kot soavtorja, vodilna avtorja oziroma (so)oblikovalca sta pri kar treh od petih izvirnih znanstvenih člankih sodelovala prof. dr. Boštjan Pokorny, dekan Fakultete za varstvo okolja v Velenju in raziskovalec na Gozdarskem inštitutu Slovenije ter prof. dr. Elena Bužan, prodekanja na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, ki predava tudi na Fakulteti za varstvo okolja.

Kot je v uvodu zbornika zapisal doc. dr. Hubert Potočnik je prof. Pokorny v slovenski in širši mednarodni lovski in akademski skupnosti že tri desetletja prepoznan kot eden izmed najbolj dejavnih strokovnjakov in raziskovalcev na področju divjadi in lovstva, prof. Bužan pa v zadnjem desetletju in pol v proučevanje divjadi in drugih prostoživečih vrst pri nas intenzivno vključuje sodobne metode filogenije, populacijske in varstvene genetike.

Članke si lahko v celoti preberete na spodnjih povezavah: