Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je konec leta 2013 razglasila 3. marec za Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day)

Na ta dan je bila leta 1973 v Washingtonu sprejeta Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami – Konvencija CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES). Z njenim izvajanjem si države pogodbenice prizadevajo, da je mednarodna trgovina z vrstami zakonita, trajnostna in sledljiva.

Letos je ta dan posvečen »Partnerstvu za ohranjanje prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst«.

To je priložnost, da se zamislimo o naši odgovornosti za ohranjanje čudovite raznolikosti življenja na našem planetu. Bogastvo vrst in ekosistemov namreč že tisočletja ohranja človeško civilizacijo in njen razvoj. Slovenija je z več kot 37 % površine svojega ozemlja, vključenega v omrežje evropsko pomembnih habitatov in vrst (Natura 2000), vodilna v EU. Pri nas živi okrog 850 živalskih endemitov, od katerih je veliko jamskih živali. Te vrste so posebno občutljive na spremembe in mnoge med njimi so v neugodnem stanju. »V petdesetem letu konvencije CITES smo na prelomni točki ohranjanja biotske raznovrstnosti,« so med drugim zapisali pri ministrstvu za naravne vire in prostor.

Decembra lani so pogodbenice Konvencije CITES v Montrealu, s sprejetjem Svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost, naredile pomemben korak na področju ohranjanja in varstva živalskih in rastlinskih vrst. Boj proti nezakoniti trgovini s prosto živečimi vrstami je ključni del prizadevanj za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti.

V Sloveniji poleg nadzora nad prepovedano trgovino skušamo v partnerstvu s sosednjimi državi izboljšati stanje vrst. Trenutno poteka več projektov namenjenih izboljšanju stanja ogroženih vrst.

Eden večjih projektov je tudi  Biodiversity Genomic Europe (BGE), katerega namen je z genetskimi in genomskimi pristopi upočasniti izumiranje vrst in upadanje biodiverzitete po svetu, v katerem sodelujejo tudi slovenski strokovnjaki povezani v konzorcij ERGA kot del evropskega konzorcija European Reference Genome Atlas (ERGA).

Projekt bo z novimi pristopi korenito spremenil ohranjanje vrst (conservation science), zatrjujejo znanstveniki.

World Wildlife Day 2023 – Partnerships for Wildlife Conservation

CITES Secretary-General, Ivonne Higuero’s message for World Wildlife Day 2023