Veselimo se novih raziskav

Vibracijska (infrardeča, IR) spektroskopija je dandanes nepogrešljiv del raziskovalnega dela.

Na FVO smo navdušeni nad uporabnostjo IR spektroskopije, katere osnovni princip je preučevanje interakcij med vzorcem in infrardečim (IR) sevanjem. FT-IR spektrometer nam tako omogoča kemijsko karakterizacijo materialov in identifikacijo številnih neznanih vzorcev.

S podporo znanja in izkušenj Optik Instruments smo preučevali prisotnost sintetičnih polimerov kozmetičnih izdelkih in iskali ustrezne protokole za pripravo vzorcev, kar predstavlja pravi raziskovalni izziv.

Čaka nas še veliko preskušanja, a se raziskav zelo veselimo.