Pridobili smo nov bazični raziskovalni projekt (program Weave)

Divji prašič

Fakulteta za varstvo okolja je bila (kot vodilni partner) uspešna na razpisu Javne agencije za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS) za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer v vlogi vodilne agencije deluje Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ). Štiriletni projekt (marec 2024 – februar 2028) z naslovom »Odziv divjih prašičev na izpostavljenost lovu: vpliv na rabo prostora, stres in kakovost mesa«, ki bo poleg v Sloveniji potekal še na Hrvaškem (glavni partner je Agronomska fakulteta Univerze v Zagrebu) in v Švici (Visoka šola za tehniko, arhitekturo in krajino; Ženeva), je skupaj vreden skoraj 800.000 EUR, ARIS pa bo slovenski del financirala v višini 300.000 EUR. Kot pomembna partnerja bosta v Sloveniji sodelovala še Univerza na Primorskem (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije) ter Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta).