Objava v reviji Renewable and Sustainable Energy Reviews

Prof. dr. Kristijan Breznik je s soavtorjema v ugledni mednarodni reviji Renewable and Sustainable Energy Reviews objavil izvirni znanstveni članek z naslovom: »Global, regional, and local acceptance of solar power«.

Članek analizira sprejemanje sončne energije z več raziskovalnimi metodami in s pomočjo umetne inteligence. Da bi dobili celovit vpogled na njeno sprejemanje na različnih ravneh, raziskava vključuje različne vidike sončne energije in tehnologije. Ugotovitve kažejo, da umetna inteligenca omogoča hitro razumevanje sentimentalnih odzivov in ravni sprejemanja sončne energije. Pri tem raziskava podpira razumevanje tržnega okolja in dejavnikov, ki vplivajo na razvoj ter uvajanje sončne tehnologije. Doprinos dr. Breznika je bil predvsem v metodološkem delu članka in izpeljavi ter primerjavi raziskovalnih metod.