Objava v reviji European Journal of Wildlife Research

Prof. dr. Boštjan Pokorny je skupaj s soavtorji v  znanstveni reviji European Journal of Wildlife Research objavil članek z naslovom »Factors affecting hunting efficiency in the case of golden jackal«.

V zadnjih desetletjih sta se številčnost in prostorska razširjenost evrazijskega šakala (Canis aureus) v številnih evropskih državah, tudi na Hrvaškem in v Sloveniji, močno povečala. Posledično se povečuje število stikov in konfliktov s človekom. Lov oz. odstrel je eno temeljnih orodij za upravljanje populacije; cilj raziskave je zato bil ugotoviti, kako različni dejavniki (npr. vrsta habitata, vremenske razmere) vplivajo na uspešnost individualnega lova na šakala, in sicer v izbranem lovišču z veliko populacijsko gostoto vrste v nižinskem delu Hrvaške. Avtorji so ugotovili, da vremenske razmere vplivajo predvsem na učinkovitost poseganja med samce; uspešnost lova je bila manjša v deževnih dnevih in tistih z višjimi temperaturami. Zaključna ugotovitev raziskave je, da je individualni lov z vabljenjem učinkovito orodje za bolj intenziven odvzem šakalov, kar lahko posledično zmanjša konflikte z uporabniki prostora in pripomore k boljšemu dojemanju vrste v javnosti.