Objava v reviji Croatian Geographical Bulletin

Smeti na otoku Pašman in vmes rdeči cvetovi

Doc. dr. Natalija Špeh je v soavtorstvu z red. prof. dr. Anico Čuka (Univerza v Zadru) v reviji Croatian Geographical Bulletin objavila izvirni znanstveni članek z naslovom »Evaluation of landfill sites on Pašman Island and islanders’ perceptions regarding waste management issues/Vrednotenje nahajališč z nelegalno odloženimi odpadki na otoku Pašman ter odnos prebivalcev otoka do ravnanja z odpadki«.

Otoki in obalne regije se soočajo z bremenom odpadkov, ki jih prenaša morje, in ta problematika zadeva tudi hrvaške otoke, vključno z otokom Pašman.

V letu 2018 je bilo odkritih 32 nahajališč, od tega 10 na obali in 22 v notranjosti otoka, pri čemer je bila posebna pozornost namenjena sestavi odpadkov. Rezultati so pokazali, da so plastični odpadki pogostejši na obalnih območjih (55 %) kot na kopnem (20,9 %). Čeprav je lokalna vlada februarja 2021 poročala, da na otoku ni odlagališč, so prebivalci otoka (2022) to trditev izpodbijali in potrdili prisotnost odlagališč trdnih odpadkov. Kvalitativna raziskava je pokazala, da se je ravnanje z odpadki v zadnjem času sicer izboljšalo. Podatki, zbrani med terenskim delom, so bili podlaga za predlog prihodnjih ukrepov za ravnanje z odpadki na izoliranih, naseljenih obalnih območjih.

Smeti na otoku Pašman in vmes rdeči cvetovi
Foto: Na kopnem delu otoka Pašman so prevladovali gradbeni odpadki (Natalija Špeh, maj 2018)