Back

Zbiranje vzorcev za določitev prehranskih preferenc divjega prašiča v povezavi z ritjem

Zbrani vzorci za določitev prehranskih preferenc divjega prašiča v povezavi z ritjem shranjeni plastičnih posodicah in plastičnih vrečkah, globoko zamrznjeni

Naraščanje številčnosti divjih prašičev ima za posledico tudi večanje števila konfliktnih situacij, zlasti škod na kmetijskih površinah. Približno polovica vseh tovrstnih škod v Sloveniji nastane na travinju zaradi ritja, poznavanje prehrane pa je eden ključnih dejavnikov za razumevanje vzrokov in posledic ritja na nekem območju. V okviru ciljno raziskovalnega projekta (CRP) z naslovom Ritje divjih prašičev: vzroki, posledice in možnosti za zmanjšanje škod in konfliktov (https://divji-prasic.si/) prehranske preference v povezavi z ritjem določamo na podlagi molekularnih analiz vzorcev iz prebavil in iztrebkov odstreljenih divjih prašičev, ki jih pridobivamo v sodelovanju z lovci v vseh v raziskavo vključenih lovsko upravljavskih območij (LUO).  Z zbiranjem vzorcev (s poudarkom na osebkih, uplenjenih na travnikih) smo pričeli v letu 2023 in jih bomo zbirali  vse do pomladi 2024.

Zbrani vzorci za določitev prehranskih preferenc divjega prašiča v povezavi z ritjem shranjeni plastičnih posodicah in plastičnih vrečkah, globoko zamrznjeni
Foto: Zbrane vzorce hranimo pri temperaturi – 20 °C, s čimer ohranimo DNK za kasnejše molekularne analize. (arhiv FVO)

Skip to content