Objava v reviji Acta Silvae et Ligni

Doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, Teja Sterže in dr. Helena Poličnik so v znanstveni reviji Acta Silvae et Ligni objavile izvirni znanstveni članek »Ocenjevanje kakovosti zraka na izbranih lokacijah v Mežiški dolini z uporabo epifitskih lišajev / Assessment of air quality at selected locations in the Meža Valley using epiphytic lichens«.

Na 12 izbranih lokacijah v Mežiški dolini je bil spomladi leta 2022 opravljen popis epifitskih lišajev z uporabo slovenske metode SI in nemške metode VDI.  Na podlagi rastnih tipov steljk in vrst epifitskih lišajev, na katere vplivajo predvsem plinasta onesnažila v zraku, je bila ocenjena kakovost zraka in določeni indekse toksitolerance.

Drevesno deblo na katerem je pritrjena posebna vzorčevalna mreža
Foto: Vzorčevalna mrežica za popis po nemški metodi VDI, (Foto: S. Al Sayegh Petkovšek, april 2022)