Katja Čeh ostaja na čelu Študentskega sveta

V ponedeljek, 4.12.2023, so se na ustanovni seji zbrali novoizvoljeni predstavniki Študentskega sveta FVO.

Za predsednico so vnovič izvolili Katjo Čeh, ki bo tako ŠS vodila drugi mandat. Podpredsednik ostaja Aljoša Krajnc. Predstavniki študentov so imenovali tudi člane v odbore in komisije fakultete.

ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA VARSTVO OKOLJA, šolsko leto 2023/2024