Študenti FVO spoznavali praktične primere prilagajanja podnebnim spremembam

Podnebne spremembe so tu in vse bolj vplivajo na družbo. Poleg zmanjševanja ogljičnega odtisa je/bo nujno tudi prilagajanje na spremenjene razmere. Magistrski študentje so v okviru terenskih vaj pri predmetu Podnebne spremembe, katerega nosilec je doc. dr. Peter Frantar, preverili, kako se z izzivi podnebnih sprememb spoprijemajo na Koroškem. Obiskali so občini Radlje ob Dravi in Slovenj Gradec ter HE Dravograd.

V Radljah imajo edino naravno kopališče v Sloveniji, ki ga lahko štejemo tako k ukrepom mitigacije* kot k prilagajanju na podnebne spremembe. Vse o kopališču je študentom predstavil Gregor Likar, direktor Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi (JZ ŠKTM Radlje ob Dravi). Študente je seznanil tudi z inovacijo, ki povezuje trajnostne elemente destinacije v celovit turistični produkt.

Pomena prilagajanja novonastalim razmeram se zavedajo tudi na tamkajšnji občini, ker izzive naslavljajo skozi številne projekte. Zeleno modre ukrepe za ozelenitev mestnega jedra, ki je študentom predstavila višja svetovalka za pripravo in vodenje projektov, Klara Glazer.

Kustosinja Koroškega pokrajinskega muzeja, Alenka Verdinek, jim je predstavila pomen rodbine Pahernik za slovenske gozdove, Ljudmila Medved, vodja odseka za načrtovanje razvoja gozdov na ZGS OE Slovenj Grade pa jim je predstavila sonaravno trajnostno gospodarjenje z gozdovi kot prilagajanje na podnebne spremembe.

Študentje so si na to ogledali še Hidroelektrarno Dravograd. Izvedeli so, da se na Dravi že spreminja pretočni režim, še več sprememb pa nas čaka v prihodnosti. Delovanje HE in vpliv sprememb pretoka je predstavil Andrej Kajzer.

Izjemne poplave 2023, ki so bile nedvomno posledica podnebnih sprememb, so prizadele tudi občino Slovenj Gradec. Župan Tilen Klugler je predstavil poplave 2023 in obnovo, ki bo trajala še več let. S predstavniki slovenjgraške občine so se študentje pogovarjali tudi o zeleni infrastrukturi občine in o ukrepih vezanih na prihodnjo poplavno varnost, ki mora biti, zaradi predvideno vedno več izrednih dogodkov, nujno prilagojena na novo podnebno realnost.

*Mitigacija – Omejevanje obsega podnebnih sprememb; vključuje zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje in povečevanje ponorov ogljikovega dioksida, kot so oceani in gozdovi.