Informativni dan za magistrski študij

Na Fakulteti za varstvo okolja smo v sredo, 29. 5. 2024, izvedli tradicionalni spomladanski informativni dan, na katerem smo predstavili magistrski študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije (2. stopnja), razpis za vpis v ta program za leto 2024/25 in postopek prijave.

Zbranim bodočim magistrom ekotehnologije je dekan prof. dr. Boštjan Pokorny podrobneje predstavil študijski program in način študija ter številne priložnosti, ki jih prinaša pridobljeno znanje in naziv.

Nekoliko podrobneje so udeleženci spoznali tudi tri zelo aktualne predmete.

Doc. dr. Peter Frantar, nosilec predmeta Podnebne spremembe je na kratko orisal zakaj so podnebne spremembe naša realnost in kakšna znanja za spoprijemanje z novo realnostjo študentje pridobijo.

Doc. dr. Srečko Felix Krope je kot nosilec predmeta Okoljski terorizem in bioterorizem predstavil delo na svojem področju, enako tudi doc. dr. Tanja Tajnik, biologinja, ki predava pomemben predmet Okoljske tehnologije.

Seveda največ šteje mnenje aktualnih študentov, ki so z zbranimi delili izkušnje s študijem na Fakulteti za varstvo okolja. Ena od prednosti, ki so jo izpostavili je kakovosten diskurz med študenti in profesorji, ki po večini prihajajo iz prakse in je posledično njihovo podajanje snovi precej bolj praktično.

Magistrski študijski program diplomantom ponuja poglobljena znanja o okoljskih in naravovarstvenih vsebinah s tehničnim, naravoslovnim in sociološkim pristopoma. Celostna (trajnostna) obravnava naravnih in družbenih pokrajinskih virov omogoča razumevanje soodvisnosti prepleta gospodarske, družbene in okoljske ravni družbenega razvoja. Študijske vsebine navajajo k odgovorni pripravi rešitev problematike obremenjevanja različnih okoljskih virov.

Prijavni rok za vpis na drugostopenjski študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije je odprt in traja do 12. septembra 2024.

Podrobnejšo predstavitev programa z možnostjo ogleda prostorov fakultete načrtujemo znova 28. avgusta 2024.

OKOLJE VARUJEMO Z ZNANJEM!