FVO sklenil tri sporazume o sodelovanju s kolegi iz Bosne in Hercegovine ter Srbije

Na pobudo dolgoletnega sodelavca FVO, prof. dr. Dragana Gačića z Univerze v Beogradu in Univerze v Banjaluki, smo v začetku julija 2023 podpisali sporazume o sodelovanju z: (i) Gozdarsko fakulteto Univerze v Banjaluki; (ii) Istraživačko razvojnim i projektnim centrom (IRC), Šume Republike Srpske, Banjaluka; (iii) Gozdarsko fakulteto Univerze v Beogradu.

Sporazume smo podpisali med delovnim obiskom v Banjaluki, ko sta se prof. dr. Boštjan Pokorny in prof. dr. Elena Bužan z namenom vzpostavitve sodelovanja na raziskovalnem področju na več sestankih srečala s: (i) prof. dr. Marijano Kapović Solomun, dekanjo, in doc. dr. Vanjo Daničić, prodekanjo za izobraževanje in raziskovalno dejavnost Šumarskog fakulteta Banjaluka; (ii) dr. Goranom Jovićem, direktorjem IRC; (iii) mag. Goranom Zubićem, pomočnikom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in upravljanje z vodami Republike Srpske.

Kot začetek sodelovanja smo se dogovorili za skupno prijavo mednarodnega projekta s področja genomike balkanskega gamsa (julij 2023) ter za soorganizacijo mednarodnega strokovnega posvetovanja o afriški prašičji kugi (Banjaluka, september 2023).