Uvodno srečanje partnerjev Interreg projekta PLASTIX

V letu 2023 smo začeli z aktivnostmi v okviru Interreg projekta PLASTIX (Plastics Revolution for European Regions), katerega vodilni partner je Baltski inštitut iz Tampereja (Finska), slovenski del partnerstva pa predstavljata FVO in Območna razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije.

Projektni partnerji iz Italije, Nizozemske, Slovenije, Španije in Švedske so se konec junija (27. – 29. 6.) srečali na uvodnem sestanku, ki sta ga v Tampereju gostila koordinator projekta in drugi finski partner, tj. Razvojni svet regije Tampere.

Projekt Interreg Europe PLASTIX olajšuje industrijski prehod k učinkoviti rabi virov, rasti krožnega gospodarstva in spodbujanju eko-inovacij v sodelujočih regijah ter drugih evropskih regijah. Glavna naloga projekta je obravnavanje naraščajočega problema plastičnih odpadkov, njihove reciklaže ter iskanje trajnostnih alternativ, ki bi nadomestile tradicionalne plastične materiale, in s tem prispevale k bolj krožnemu gospodarstvu.

Vse evropske regije se namreč srečujejo s podobnimi izzivi glede plastike: velika poraba plastičnih materialov, potreba po izboljšanju njihove reciklaže in ponovne uporabe ter raziskovanje bio-osnovanih surovin kot nadomestkov za tradicionalne plastične materiale. Še eden od večjih problemov, ki ga je nujno treba nasloviti in rešiti, je problem mikroplastike. Ob tem se moramo zavedati, da odpadna plastika prispeva k podnebnim spremembam, kar še dodatno poudarja potrebo po učinkovitih rešitvah.

Projekt PLASTIX si prizadeva rešiti te izzive z vzpostavljanjem sodelovanja in izmenjavo znanja med sodelujočimi regijami. Z izmenjavo najboljših praks in inovativnih pristopov želi projekt spodbujati sprejemanje trajnostnih praks, spodbujati razvoj modelov krožnega gospodarstva ter spodbujati rast okolju prijaznih industrij. Projektni partnerji si prizadevajo prispevati k bolj trajnostni in okolju prijazni Evropi.