Prof. dr. Elena Bužan imenovana v Strokovni svet za zaščito živali MKGP

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Irena Šinko, je 12. 7. 2023 imenovala nove člane Strokovnega sveta za zaščito živali (SSZŽ), med njimi kot predstavnico Univerze na Primorskem tudi našo sodelavko, prof. dr. Eleno Bužan. Sedemčlanski strokovni svet, ki je svetovalno telo ministra na področju zaščite in dobrobiti živali, sestavljajo priznani strokovnjaki različnih strok, ki se ukvarjajo z raziskavami živali; glede na sestavo sveta smo prepričani, da je bil s tem narejen pomemben korak k smotrni zaščiti živali, ki bo v interesu tako živali kot tudi ljudi.

Več na: https://www.famnit.upr.si/sl/novice

Preskoči na vsebino