FVO na  6. mednarodni konferenci Energy and Responsibility – EnRe

Letošnja konferenca EnRe je bila, glede na naraščajoče podnebne izzive, posvečena iskanju poti do podnebne nevtralnosti in trajnostnega zelenega prehoda.

Govorci na konferenci so se osredotočili na razvoj in implementacijo inovacij, ki podpirajo preobrazbo energetskih, industrijskih in življenjskih sistemov, s ciljem ustvarjanja trajnostne prihodnosti z neto ničelnimi emisijami.

Na konferenci so strokovnjaki, raziskovalci, politiki in gospodarstveniki delili svoje izkušnje, raziskave in vizije. Skozi interaktivne razprave, okrogle mize in predstavitve so spoznali najnovejše dosežke in strategije za učinkovit prehod na trajnostne rešitve.

Fakulteta za varstvo okolja je, kot soorganizator pripravila vsebine v okviru sekcije EKOLOGIJA IN VARSTVO OKOLJA.

Na konferenci so predavatelji FVO predstavili naslednje prispevke:

  • MORSKI ODPADKI – OD SLOVENSKE OBALE DO OTRANTSKIH VRAT  (Natalija Špeh)
  • PREMAGOVANJE IZZIVOV PRI VZORČENJU MIKROPLASTIKE V VODNIH TELESIH ZA PODNEBNO NEVTRALNOST IN ZELENI PREHOD  (Aljoša Krajnc, Anja Bubik)
  • PRIPRAVA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA DEKARBONIZACIJO PROIZVODNEGA PODJETJA (Gašper Gantar)
  • POROČANJE O TRAJNOSTNEM RAZVOJU V SKLADU Z NOVO DIREKTIVO CSRD (DIREKTIVA O POROČANJU O TRAJNOSTNOSTI PODJETIJ) IN STANDARDI ESRS (EVROPSKI STANDARDI ZA POROČANJE O TRAJNOSTNEM RAZVOJU) (Tanja Tajnik)
  • VSEBNOST TEŽKIH KOVIN V POVEZAVI Z NJIHOVIM NARAVNIM OZADJEM (Borut Vrščaj, Ana Strmčnik)
  • VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA KOLIČINE ODTOKA V SLOVENIJI (Peter Frantar)
  • POTENCIAL MESTNE ODPADNE VODE ZA PRIDOBIVANJE ENERGIJE IN HRANIL (Nataša Uranjek)
  • VSEBNOST TEŽKIH KOVIN V TLEH IZBRANIH HMELJIŠČ V POVEZAVI Z NJIHOVIM NARAVNIM OZADJEM (Borut Vrščaj, Lucija Božijak)