Brez čebel ni življenja

Organizacija Združenih narodov je na pobudo slovenskih čebelarjev 20. maj razglasila za svetovni dan čebel.

Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Zaščita čebel in čebelarskega sektorja tako dolgoročno prispeva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja ter biotske raznovrstnosti. A številne znanstvene študije kažejo na naraščajoče negativne vplive na zdravje čebel, kar zahteva dodatno skrb za njihovo preživetje.

Tudi prisotnost mikroplastike v medu je zaskrbljujoče in poudarja razširjen vpliv plastičnega onesnaževanja na ekosisteme in kakovost hrane.

Na FVO v okviru diplomskega dela preizkušamo  metode za ugotavljanje prisotnosti mikroplastike v medu. V raziskavo smo vključili različne vrste medu, naravnega in industrijskega izvora. Preliminarni rezultati mikroskopskih analiz kažejo na prisotnost več 10 barvnih mikrovlaken in do 10 potencialnih delcev mikroplastike v 1 litru meda različnih vrst in izvora.