Znanstvena objava o prehrani volkov in risov v Sloveniji – naš prispevek k Mednarodnemu dnevu gozdov

volk

Pri raziskavah velikih prostoživečih sesalcev (divjadi in zveri) znanstveniki s Fakultete za varstvo okolja že vrsto let sodelujejo s kolegi z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. V dobro utečenem konzorciju izvajajo več mednarodnih, bazičnih in ciljnih raziskovalnih projektov (CRP); v sklopu CRP projekta Vpliv zveri na parkljarje: določitev vrstno specifične stopnje plenjenja in pomena za upravljanje prostoživečih velikih sesalcev v Sloveniji (V1-2031), ki sta ga financirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, so med drugim ugotavljali zastopanost prostoživečih parkljarjev in drugih živalskih vrst v prehrani volkov (Canis lupus) in risov (Lynx lynx) v Alpah in Dinaridih. Ugotovitve, do katerih so prišli z razvojem in uporabo sodobne metodologije, tj. molekularnimi (genetskimi) analizami okoljske DNA (e-DNA) oz. z določitvijo prisotnosti DNA plenskih vrst v iztrebkih obeh ciljnih vrst velikih zveri, so pod vodstvom sodelavke FVO, prof. dr. Elene Bužan, pravkar objavili v ugledni znanstveni reviji Frontiers in Zoology, s čimer so pomembno doprinesli k znanstveni diseminaciji rezultatov projekta. Ker so parkljarji in velike zveri zelo pomemben sestavni del gozdnih ekosistemov, predstavlja objava tudi svojevrsten prispevek k Mednarodnem dnevu gozdov, ki ga vsako leto obeležujemo prav na današnji dan, tj. 21. marca.

 

Molekularna analiza iztrebkov razkrila prehrano volkov in risov v Sloveniji

Genetske analize neinvazivnih vzorcev, npr. iztrebkov, lahko bistveno izboljšajo poznavanje prehranskega izbora/preferenc proučevanih vrst. Cilj raziskave je bil natančno določiti najpomembnejše vrste plena v prehrani volkov in risov, in sicer z metodo metabarkodiranja (določanja DNA plena) v iztrebkih obeh vrst, zbranih v Julijskih Alpah ter Dinaridih. Skladno s pričakovanji so bili najpomembnejši prehranski vir volkov prostoživeči parkljarji: jelenjad (DNA te vrste je bila zaznana v 96 % vzorcev), srnjad (68 %) in divji prašič (45 %), v Alpah pa vsaj občasno plenijo tudi gamse in kozoroge. V manjšem obsegu so v prehrani volkov zastopane tudi male zveri, mali sesalci, domače živali in celo ribe. Prehrana volkov se med Alpami in Dinaridi razlikuje, saj je v slednjem območju divji prašič za volka mnogo pomembnejša vrsta plena kot v Alpah. Prostoživeči parkljarji – predvsem srnjad (82 %) in jelenjad (64 %) – so tudi najpomembnejši plen risov, ki se v manjši meri prehranjujejo še z malimi sesalci in domačimi živalmi. Natančna določitev prehrane z metabarkodiranjem oz. molekularnimi analizami je pomembna za razumevanje ekologije in vplivov plenilcev ter za sprejemanje učinkovitih varstvenih ukrepov, namenjenih trajnostnemu upravljanju populacij zveri ter njihovih plenskih vrst.

Celoten članek je dostopen TUKAJ.