Back

Znanstvena objava o okoljskih tveganjih, katerim je izpostavljen ogrožen metulj barjanski okarček

Navkljub poletju se naše znanstvene aktivnosti in objave nadaljujejo – tokrat je prof. dr. Elena Bužan sodelovala pri objavi znanstvenega članka Fire and flood occurrence in the habitats of the endangered butterfly Coenonympha oedippus in Slovenia, in sicer v reviji Acta Geographica Slovenica.

Članek si lahko preberete tudi TUKAJ.

Foto: Tatjana_Čelik
Barjanski okarček se v Sloveniji edinstveno pojavlja tako na vlažnih (Ljubljansko barje z okolico) kot na suhih traviščih (slovenska Istra, Kras, Goriška brda). Med naravnimi nesrečami, ki ogrožajo njegove habitatne krpe, so požari in poplave. Glede na stopnjo požarne in poplavne ogroženosti ter razdrobljenosti življenjskih okolij barjanskega okarčka v Sloveniji raziskovalci domnevajo, da lahko tovrstne naravne nesreče povzročijo lokalno izumrtje vrste.

Preskoči na vsebino