Ugotavljanje vpliva biotopa na ekološke in genetske značilnosti srnjadi

V sodelovanju s kolegi s Poljske in UP FAMNIT smo v letošnjem letu začeli izvajati raziskovalni projekt Vpliv biotopa na genetsko variabilnost, fitnes osebkov in embrionalno diapavzo pri evropski srni (N1-0281), ki ga v sklopu sodelovanja WEAVE sofinancira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Med 1. in 8. avgustom 2023 smo v Sloveniji gostili vodjo poljskega dela projekta, prof. dr. Anno Korzekwa (Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences, Olsztyn). Glavni namen obiska je bil v sodelovanju z lovci kot državljanskimi znanstveniki pridobiti vzorce različnih tkiv srnjakov, in sicer na Primorskem (lovišča Rižana, Koper, Izola in Gračišče) ter v osrednji Sloveniji (Mozirje, Smrekovec Šoštanj, Oljka Šmartno ob Paki).

Poleg tega smo se dogovorili tudi za krepitev sodelovanja, najprej prek podpisa Erasmus sporazuma o sodelovanju.

Prof. dr. Anna Korzekwa (vodja projekta na Poljskem), prof. dr. Boštjan Pokorny (dekan FVO) in Lea Komerički Kotnik (vodja mednarodne pisarne na FVO) med obiskom Fakultete za varstvo okolja.