Vzorčenje v okviru projekta ENetWild

V času študijskega obiska in terenskih vaj na Hrvaškem je ekipa FVO za potrebe projekta ENetWild izvedla vzorčenje vode za določitev eDNA patogenov in vektorjev bolezni v stoječih vodah.

Glavni cilj projekta ENetWild, v katerem sodelujejo vodilne institucije na področju ekologije in zdravja divjih živali in katerega partner je tudi Fakulteta za varstvo okolja, je zbiranje informacij o geografski razširjenosti, številčnosti in strukturi populacij izbranih vrst divjih živali, pomembnih za zdravje rejnih živali in ljudi.